Entries by Hữu Việt

Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa chống dầu KV

Ngày nay, đất nước ngày càng phát triển, hiện đại nên nhu cầu cần sử dụng các sản phẩm có chất lượng trong hệ thống xây lắp ngày càng được yêu cầu cao. Trong hệ thống luồn dây điện, các loại ống ruột gà có khả năng chống cháy nổ, chống thấm nước ngày càng […]